:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
วัน เวลา ส่ง 08 พ.ค. 256315:03:12
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว6915
เ้รียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ผอ.สนง.กศน.จ.นภ.

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1