:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2563
วัน เวลา ส่ง 12 พ.ค. 256310:30:26
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว6541
หัวส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2