:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
วัน เวลา ส่ง 13 พ.ค. 256315:01:41
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว7067
"เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน" เรียน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1