:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานณกา
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256311:28:27
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7132
1.นายอำเมืองหนองบัวลำภู
2. นายอำเภอศรีบุญเรือง
3.นายอำเภอนากลาง
4.นายอำเภอสุวรรณคูหา
5.นายอำเภอนาวัง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1