:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ.จังหวัดหนองบัวลำภู ทดแทนตำแหน่งว่าง
วัน เวลา ส่ง 15 พ.ค. 256316:27:46
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/5517 ลว.15 พ.ค. 2563
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1