:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คู่มือแบบประเมินสำหรับกิจกรรมที่ผ่อนคลายให้ดำเนินการได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดติดเชื้อไวรัสโค
วัน เวลา ส่ง 20 พ.ค. 256316:46:07
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ0032/7372
เรียนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุกตำบล/เทศบาลนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2