:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชม "ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู"
วัน เวลา ส่ง 16 มิ.ย. 256316:10:31
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว9658
"เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชม "ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1