:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดโครงการ "บ้านกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา"
วัน เวลา ส่ง 17 มิ.ย. 256315:02:21
จาก สนง.กาชาดจังหวัด
ที่ ลช.นภ.ว171/2563
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2