:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพะเกียรติ”
วัน เวลา ส่ง 19 มิ.ย. 256310:57:53
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว9781
1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน
10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
13. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.หนองบัวลำภู
15. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2