:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 19 มิ.ย. 256314:33:56
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว9865
1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
3.นายอำเภอทุกอำเภอ
4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
5.นายกรัฐมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1