:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกักกันผู้เดืนทางที่มาจากต่างประเทศ
วัน เวลา ส่ง 19 มิ.ย. 256315:08:47
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ o40018.1/;9828
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1