:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
วัน เวลา ส่ง 23 มิ.ย. 256309:08:02
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 9995
เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1