:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง
วัน เวลา ส่ง 24 มิ.ย. 256316:46:56
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/๑๐๐๗๘
ตามบัญชีแนบ
เรื่อง ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน"

ขออนุญาตส่งกำหนดการแก้ไขล่าสุดครับ ไฟล์ที่ 3 ครับ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3