:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำยกร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 มิ.ย. 256314:19:25
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว259
เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2