:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุม มอบภารกิจ แสง สี เสียง ถ้ำสุวรรณคูหา
วัน เวลา ส่ง 29 มิ.ย. 256314:32:32
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ 0031/10251 ลว. 29 มิถุนายน 2563
หน่วยงานตามบัญชีแนบ ดังนี้
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
11. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
13. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
14. อำเภอศรีบุญเรือง
15. อำเภอนากลาง
16. อำเภอโนนสัง
17. อำเภอสุวรรณคูหา
18. อำเภอนาวัง
19. สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา
20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา
21. โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
23. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณคูหา
26. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณคูหา
27. สมาคมหมอลำจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3