:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจ
วัน เวลา ส่ง 29 มิ.ย. 256314:55:33
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/9973
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ , และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1