:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจ
วัน เวลา ส่ง 29 มิ.ย. 256315:01:51
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/ว9974
หัวหน้าส่วนราชกรตราบัญชีแนบท้าย

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1