:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง การพัฒนาธุรกิจไมซ์พื้นที่สมาร์ทฟาร์มเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น
วัน เวลา ส่ง 17 ก.ค. 256311:46:25
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ ว 19812
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1