:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256312:08:31
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 19897
เรื่อง ขอเชิญร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1