:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงแสงสีเสียงตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256312:50:21
จาก สนง.การท่องเที่ยวฯ
ที่ นภ0004/ว19884
รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองผอ.รมน.นภ. ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง , นายอำเภอทุกอำเภอ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1