:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่างถูกวิธี
วัน เวลา ส่ง 20 ก.ค. 256315:53:40
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032.008/2206
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1และ2 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 / ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2