:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหา
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256309:42:49
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว203 ลว 21 ก.ค. 2563
ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1