:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256314:41:52
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว19958
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
6.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
7.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู
8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
9.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู
11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1