:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256316:07:08
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ 0014.3/ว19956
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จว.นภ./ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3