:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัน เวลา ส่ง 21 ก.ค. 256316:24:46
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/ว19713
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1