:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร
วัน เวลา ส่ง 22 ก.ค. 256314:30:25
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว20071
"เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร" เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1