:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ค. 256308:40:54
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ0017.3/ว207
ส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1