:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน การจัดกิจกรรม "การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู" ในงานแพรพรรณล
วัน เวลา ส่ง 23 ก.ค. 256315:28:49
จาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ นภ0019/ว20147
แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน การจัดกิจกรรม "การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู" ในงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล EP.3
เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอ ทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1