:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 10/2563
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ค. 256315:35:59
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ ว20206
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 10/2563
1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอทุกอำเภอ
16. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1