:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (รอบ 2)
วัน เวลา ส่ง 24 ก.ค. 256316:01:20
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว20208
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (รอบ 2) เรียน นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4  ดาวน์โหลดไฟล์ที่5