:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
วัน เวลา ส่ง 31 ก.ค. 256317:21:10
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว20461
"เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค" เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนจักจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2