:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี พ.ศ.2563
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256311:37:13
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ ที่ นภ 0017.3/ว 21685
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1