:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563
วัน เวลา ส่ง 01 ก.ย. 256314:00:39
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 21686
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563.......
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1