:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู ฉบับประจำไ
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ย. 256315:45:49
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๐๑๐ ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๓
เรียน แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู, แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู และท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภุ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2