:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การออกหน่วยบริการตามดครงการ "หน่วยบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วัน เวลา ส่ง 08 ก.ย. 256309:42:23
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ0018.1/ว22031
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1