:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ
วัน เวลา ส่ง 15 ก.ย. 256315:33:20
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22491
ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือน กันยายน 2563 ...............
รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท)
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานชมรมธนาคาร
ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1