:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
วัน เวลา ส่ง 15 ก.ย. 256315:37:36
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 22495
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชหาร
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1