:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมโครงการสำนักงานอัยการจังหวัด ยุติความรุนแรงดีเด
วัน เวลา ส่ง 16 ก.ย. 256316:54:32
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 22523
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้บังคับการตำรวจภูจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
4. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. อัยการศาลสูงจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
7. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
8. หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
9. หัวหน้าผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
18. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
19. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
20. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
22. หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
23. นายอำเภอทุกอำเภอ
24. ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู (นายประมง ทัศดร)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1