:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วัน เวลา ส่ง 05 ต.ค. 256310:02:50
จาก สนง.พุทธศาสนาจังหวัด
ที่ นภ 0034/23609
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1