:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การปรับปรุงการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 08 ต.ค. 256311:52:10
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/ว 23813
1.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
2.นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1