:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัน เวลา ส่ง 09 ต.ค. 256312:55:26
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/23944
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1