:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
วัน เวลา ส่ง 14 ต.ค. 256315:24:58
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๒๓ ลว. ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3