:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256316:29:49
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/ว24267
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, เทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภูและนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1