:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวลำภู (Management Chart) ประจำไตรมาสที่ ๓ /๒๕๖๓ (ณ เดือนกัน
วัน เวลา ส่ง 15 ต.ค. 256317:45:09
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๒๓๖ ลว. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3