:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 2
วัน เวลา ส่ง 16 ต.ค. 256309:42:18
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ นภ 0017.3/24290
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 2................ เรียน
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1