:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
วัน เวลา ส่ง 16 ต.ค. 256311:01:37
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว 268 ลว. 15 ต.ค. 2563
ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2