:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการตามข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
วัน เวลา ส่ง 25 ธ.ค. 256315:42:07
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 27737
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2