:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เลื่อนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
วัน เวลา ส่ง 28 ธ.ค. 256314:44:38
จาก สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ที่ ศธ 02126/27840
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1