:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือมาตรการแนวทางจัดระบบการจราจรบริเวณแยกศาลเจ้า-ปู่ย่า
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256309:38:58
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว 27666
1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
6. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู
7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1