:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563
วัน เวลา ส่ง 29 ธ.ค. 256315:26:17
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ 0018.1/ว 27908
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2